Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2020

esperanza
4596 323c
Reposted fromkarambol karambol viapani-magdalena pani-magdalena
esperanza
Bo jeżeli w związku coś nie idzie, trzeba usiąść, pogadać. A nie wyrzucić do śmieci uczucie, o którym zapewniało się druga osobę..
— Make Me Laugh
Reposted frommakemelaugh makemelaugh viadziewcze dziewcze
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
esperanza
Reposted fromshakeme shakeme viaparrtyzant parrtyzant
esperanza
8467 cb2d 500
esperanza
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxalchemic xalchemic

November 01 2017

esperanza
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viapani-magdalena pani-magdalena
esperanza
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
esperanza
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
esperanza
  Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek ...
— Marek Hłasko
esperanza
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
esperanza
7611 8ae7 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viasummerkiss summerkiss
esperanza

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapani-magdalena pani-magdalena
esperanza
esperanza
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłem źle. Żałuje dobrych rzeczy, które zrobiłem dla nieodpowiednich ludzi.
— Wyrafinowany Gentleman

July 07 2015

esperanza
2512 ca39
Reposted frominspire inspire vialetmego letmego

March 31 2015

esperanza
Reposted frombylejaka bylejaka viasoulkill soulkill
esperanza
może trzeba było z Ciebie zrezygnować już wtedy kiedy pojawiła się na moim sercu pierwsza rysa
Reposted fromTeardrops Teardrops viagalawaygirl galawaygirl
esperanza
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viagalawaygirl galawaygirl

March 23 2015

esperanza
7771 e7b2
Ogni volta che leggo il countdowun di Virus.
Reposted fromValeriottab Valeriottab

March 22 2015

esperanza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...