Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

esperanza
2512 ca39
Reposted frominspire inspire vialetmego letmego

March 31 2015

esperanza
Reposted frombylejaka bylejaka viasoulkill soulkill
esperanza
może trzeba było z Ciebie zrezygnować już wtedy kiedy pojawiła się na moim sercu pierwsza rysa
Reposted fromTeardrops Teardrops viagalawaygirl galawaygirl
esperanza
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viagalawaygirl galawaygirl

March 23 2015

esperanza
7771 e7b2
Ogni volta che leggo il countdowun di Virus.
Reposted fromValeriottab Valeriottab

March 22 2015

esperanza
esperanza
8179 fea2
New Girl s04e18
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
esperanza
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
9711 629a 500
Reposted fromamatore amatore viawishyouwerehere wishyouwerehere
esperanza
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
esperanza
czasami rozmowa nie jest potrzebna.. czasami wystarczy przytulenie, albo po prostu czyjaś obecność..
— ...
Reposted fromkatalama katalama viastrangespecters strangespecters
esperanza
0098 c8c7 500
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
esperanza
No chodź, chodź ze mną do łóżka. Bez ambicji, grzechu, wstydu i lęku.
— Strachy Na Lachy
esperanza
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viastrangespecters strangespecters
esperanza
esperanza
otp | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viadol-blathanna dol-blathanna
4545 bbc8
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadol-blathanna dol-blathanna
esperanza
W niedzielne wieczory tęskni się najbardziej.
esperanza
9796 c7c2
Reposted fromLukrecja Lukrecja
esperanza
Nigdy nie wiadomo, jakie rany noszą w sobie ludzie, dopóki ich bliżej nie poznasz...
— Samantha Young - "Wszystkie odcienie pożądania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl